Služba civilne zaštite Grada Tuzla vrši nadzor nad izvršavanjem obaveza iz Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade. U vezi navedenog ovlaštena lica će tokom mjeseca maja 2017.godine izvršiti kontrolu rada kod upravitelja zgrada, te nakon izvršenog uvida u račune i utvrđenog činjeničnog stanja, ukoliko se utvrde nepravilnosti, izdati prekršajne naloge protiv etažnih vlasnika i upravitelja zgrada koji nisu izvršavali svoje obaveze utvrđene navedenim Zakonom.

Prema odredbama Zakona  predviđene su novčane kazne u iznosu od 200,00 do 1.000,00 KM za prekršaj etažnog vlasnika, te u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 KM za prekršaj upravitelja (čl. 38. i 39. Zakona). Ovom prilikom pozivamo sve etažne vlasnike stambenih zgrada koji nisu redovno vršili uplatu naknade za upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, da iste izmire. Prekršajni nalozi će biti uručeni onim etažnim vlasnicima koji nisu plaćali naknadu više od tri mjeseca, saopšteno je iz Službe civilne zaštite Grada Tuzla.

Vesta Radio 91.2